Miljöpolicy

 

Genom ABSS miljöarbete ska vi:

 

  • Erbjuda våra kunder miljöanpassade servicetjänster.
  • Ha medarbetare som är engagerade i miljöarbetet.
  • Förebygga miljöpåverkan och ständigt förbättra oss i miljöarbetet i syfte att skydda miljön.
  • Ställa miljökrav på våra leverantörer där det är möjligt.
  • Följa lagstiftningen.
  • Tillhandahålla ett modernt fordon och maskinpark som tillgodoser dagens miljökrav.
  • Vi ska använda miljömärkta kemikalier och ständigt se över och minska förbrukningen
  • Vi strävar ständigt efter att vi och vårt genomförda miljöarbete ska upplevas positivt och pålitligt.

 

 

Reviderad 2021-10-11