Kvalitetspolicy

 

Vi strävar ständigt efter att vi och vårt genomförda arbete ska upplevas positivt och pålitligt. Det uppnår vi genom att:

  • Följa och ta del av utvecklingen beträffande metoder, maskiner och kemikalier som berör branschen.
  • Aktivt utveckla nya metoder som gynnar kundens krav på god service, kvalitet och omtanke.
  • Arbeta för att upprätthålla högsta möjliga kvalitet.
  • Ta initiativ till åtgärder som på sikt ger våra kunder en bättre städekonomi.
  • Upprätthålla en hög serviceberedskap och god tillgänglighet för våra kunder.
  • Att genom utbildning upprätthålla och öka kompetensen hos vår personal.
  • Kvalitetspolicyn är uppbyggd för att alltid tillgodose en god kvalitet på utfört arbete, enligt kundens instruktioner, samt att tillgodose kravet på intern kvalitetskontroll och kvalitetssäkring
  • Följa lagar och förordningar som rör vår verksamhet
  • Vi skall arbeta med ständig förbättring

 

 Reviderad 2021-10-11