Kontakta oss

Begär kostnadsförslag

covid-19

På ABSS gör vi allt vi kan för att du som kund och våra egna medarbetare skall kännas sig trygga. Så här gör vi:

  • ABSS Ledning följer nogsamt utvecklingen av Covid-19.
  • Information till samtliga medarbetare har gått ut gällande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav.
  • Dialog med Fack, försäkringsbolag och övriga organisationer på arbetsmarknaden.
  • Säkerställer att våra medarbetare följer de instruktioner gällande hygien och övriga förhållanden som anvisats för att förhindra smittspridning bl.a att vid minsta symtom hålla sig hemma.
  • ABSS administration på plats hålls till ett minimum för att minska risken för att arbetsledare och övrig personal utsetts för onödig kontakt.
  • I största möjliga mån sker all kommunikation med kund och medarbetare via digitala lösningar: Skype, faceTime, sms, epost.

Till er som kund:

  • Ni som anlitar våra RUT tjänster ber vi vänligen avboka uppdraget om ni känner symtom eller om ni befunnit er i områden som anses som riskområden.
  • Vi har infört en ny tjänst LifeClean, patenterad klordioxidbaserad lösning. Ett ytdesinfektionsmedel som avdödar bakterier, svamp, mögel, sporer och virus som t ex coronavirus, vinterkräksjuka, MRSA, Clostridium och SARS. Användning ger minskad spridning av virus och multiresistenta bakterier, t ex salmonella och listeria. Vi arbetar nu för att utbilda vår personal i att utföra tjänsten.
På ABSS gör vi allt vi kan för att du som kund och våra egna medarbetare skall kännas sig trygga.