Kontakta oss

Begär kostnadsförslag

Tänk på följande

Det finns stora fördelar med att anlita ett etablerat och välrenommerat företag för tjänster så som kontorsstädning.

Försäkringar

All vår personal är försäkrad. Om något i skulle gå sönder eller någon skadar sig i samband med städningen, så har vi försäkringar som täcker detta.

Detta är viktigt för dig som uppdragsgivare: Om den som utför arbetet inte är anlitad på rätt sätt och/eller inte är försäkrad på rätt sätt kan det bli problem.

Miljö

Städningen ska bedrivas med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Det gäller val av arbetsmetoder samt förbrukning av material och energi.

Miljöhänsyn är en av prioriteringarna i samband med inköp och upphandling. Det innebär att miljöpåverkan och resursanvändning minimeras i samtliga led, såväl i samband med varan eller tjänstens produktion, som vid användning, återanvändning och återvinning eller slutligt omhändertagande, liksom med avseende på transporter.